Välkommen till S:ta Ragnhilds trädgårdsförening

Konsten att anlägga en barnens sommaräng

Filmen har vi spelat in i Barnens trädgård, som är föreningens gemensamma odlingsyta på Korskullen i Söderköping. Där skapade vi 30 kvadrat blivande blomsteräng. Vi filmade också hos vår medlem Ingegerd Edman som anlagt en äng för fem år sedan. Kanske har vi alla en dröm om att ha en del av vår trädgård som blomsterängen vi minns från barndomen? På filmen lär vi oss hur.

Anlägga en äng tips

Som trädgårdsprofil på denna träff fanns Mats Runeson från företaget Pratensis med. Det är han som normalt svarar på frågor om anläggning och skötsel av ängar på Pratensis som levererat frö och pluggplantor till vår anläggning.

Vi fick en hel del tips om hur man kan göra en äng. Det är ju faktiskt så att augusti-oktober kan vara bästa månaderna att anlägga. Det ska ju inte torka ut. Vattna hellre ordentligt än att smådutta. Normalt räcker det att plocka bort grässvål på 3-4 cm djup när ni ska anlägga och föra till ogödslad jord, ha ca 10 cm luckrad jord. Är det extremt mycket rotogräs kan det vara bra att ha en rejäl markduk underst, annars inte. Har ni en äng ni vill bättra på går det också att sätta i pluggplantor eller göra öar där man kan så i nya fröer. En viktig del av skötsel är att se till att föra bort växtmaterial så man inte ökar näringshalten. Här kommer länken till den informationsskrift Pratensis har:

http://www.pratensis.se/files/2019-02/1549952883_anlaggning-av-angar.pdf

Se filmen: Att anlägga en barnens sommaräng                       

Tillbaka