Välkommen till S:ta Ragnhilds trädgårdsförening

Trädgårdsdesign

Tisdag 23 november hade vi trädgårdsträff digitalt kring ämnet trädgårdsdesign. Som trädgårdsprofil deltog Ylva Landerholm, som är trädgårdstekniker och arbetar som trädgårdsdesigner och lärare på Öknaskolan och Skillebyholmskolan. Hon deltog också i filmen, där hon berättade hur hon jobbar i mötet med en trädgård hon fått i uppdrag att planera. Här kommer lite minnesanteckningar från samtalet vi 22 deltagare hade efter filmen.

Backig trädgård

För den som vill veta vilka växter som planterats i Kerstins branta backe och som ska växa till sig och därmed bli ogräsfritt och lättskött kommer här växtnamnen som använts: Pärlbuske, Bukettapel, Smultronschermisn, Kornell och Koreatry.

Andra växter som kom upp i samtalet var Stefanandra och klätterhortensia som ju också gärna kan växa som marktäckare i en slänt eller backe. Man kan också anlägga med två lager kokosmatta som spikas fast i slänten med träspikar så hålls ogräset borta. Så skär man kryss för de, i detta fallet nävor, som ska växa där.

Lättskött trädgård

Ylva tryckte på ett par saker:

Trädgården ska vara lättskött. Man ska kunna bli gammal och gå med rullator, utan att behöva flytta från trädgården för den skötsel som behövs.

Det får ta tid att etablera en trädgård – snabbfix blir inte bra.

Man kan tycka olika om hur man vill ha det.

Sork i trädgård

Ewa har ju även tidigare vittnat om sin kamp mot sork i sin trädgård. De ger sig på det man just planterat. Ylva tipsade om att ha hälften lecakulor i jorden man planterar i. Det ska sorken inte gilla.

Äng

För den som har en del av trädgården om är en äng eller som man önskar ska bli en äng är rådet att slå i juli och låta det frö av sig och sedan ta bort ”höet”. Kanske behövs ytterligare en ”skörd senare på sommaren också. Vitsen är att jorden ska bli så mager som möjligt. Man kan också ha på grus och sand. Ylva brukar inte köpa specifika plantor eller fröer utan samlar istället frökapslar till sådant hon önskar ha in i ängen.

Rosor för skuggigt läge

Ylva föreslog ju rosor i cementrör med liknande höganäskrukfärg. Det kan vi hitta på Cementgjuteriet i Söderköping. Platsen var ju rätt skuggig i norrläge. Borderrosor och pimpinellrosor fungerar i skugga menar Ylva.

Klopyralid och alternativ till torv

Vi diskuterade vilken typ av jordförbättrare man ska använda. Torv är ju tveksamt för klimatet, är kompost det vi ska förorda? Det har vi ju diskuterat på vår träff om jord i våras.  Nu har man visst hittat klopyralid i hästgödsel också. Det är ju något vi pratat om på vårt första möte om frö och förodling. Det är i så fall stråsäden som är besprutad. Djurströ inhandlat på Klosterkvarn i Söderköping trodde vi kanske kunde vara ett alternativ till torv. Innehåller det träfibrer får man tänka på att gödsla mer med kväve, hönsgödsel, för nedbrytningen av trä kräver kväve. Det visade sig dock att det var Box torvströ från Lantmännen, som därmed innehöll just torv. Styrelsen har i oktober skickat detta brev till Riksförbundet Svensk Trädgård med frågor för fortsatt hantering:

Planeringstid?

Vi pratade nu i slutet på november om plantering. Går det att göra så här sent? Ylva menade att hon planterar så länge som man kommer ner med spaden. Rhododendron, barrväxter eller större prydnadsgräs går inte sätta så här sent, men allt annat. Rhododendron planteras istället tidigt på våren, t ex i slutet på mars.

Plantering av träd i tung lera eller i skogsmark

I filmen berättar Ylva om hur man kan plantera uppepå jorden i skogsmark eller tung lera, och låta bli att gräva ner i jorden för konkurrens med blåbärsris, ljung och annat. Rugga istället upp markytan och gör en kulle som är 40-50 cm hög och med en radie på 1,5-2 m från växten. En tredjedel befintlig jord, en tredjedel grovt grus och en tredjedel lövkompost, eventuellt uppblandad med stallgödsel. Idén med att plantera uppe på stubbar diskuterades. Då mäter man höjden på kullen från toppen av stubben. Barkmull används till magnolia som vill ha det surt, men inte till t ex äppelträd. Magnoliasorter Ylva rekommenderade var Magnolia Yellow lantern, Magnolia sieboldii och Magnolia leonard messel. Två sorters äpplen det tipsades om var Discovery och Rubinola. De pollinerar också varandra. Man ska inte plantera äpple på en äppelträdsstubbe och inte heller på en ekstubbe. 5 m mellan träden är ett bra avstånd.

Bandplåt

Vi fick tipset att prata med en smed om bandplåt att sätta i en ring runt de upphöjda planteringarna. Kan bli nog så snyggt och billigare än att köpa motsvarande på trädgårdsbutik.

Designskisser

Ylvas skisser finns här som pdf:er.

Bild A är runt växthuset och innehåller följande växter:

Jens Munk (Rugosa sort), Valdemarsviksros, Blå bolltistel, Dagöga, Rölleka, Kamjan fetblad, Marksten med krukor med taklök.

Bild B är en utbyggnad av rundeln mot lekstugan/vedboden där det idag bland annat finns Vingad benved:

Snöbär Arvid, Vingad benved, Gräs Karl Foerster, Näverhägg

Bild C är en ny uteplats på gräsmattan framför huset:

Kaukasisk vingnöt, Liten flocknäva

Bild D är entrén till gula huset:

Lindhäck, Lavendel, uppstammade Vårolvon

Bild E är från platsen där Ylva satt och kände in trädgården. Där vill hon ta fram mer av berget och plantera:

Silverbuske, Malört, Rosenribs, Rosenvial

Filmen Trädgårdsdesign i min trädgård ser ni här:

Trädgårdsdesign i min trädgård

Tillbaka