Välkommen till S:ta Ragnhilds trädgårdsförening

Giftiga växter och deras historia

Filmen har vi spelat in hos medlemmen Gertrud Bjureström i Mogata, som har en ”gift-triangel” i sin trädgård, där hon samlar giftiga växter. Hon berättar spännande historier om hur de använts som nyttoväxter, i örtmedicin eller växtmagi. Gertrud har en jordnära syn på ämnet. Som distriktssköterska på landsbygden, med avstånd till närmaste apotek har hon lärt sig en hel del genom åren.

Hur giftiga är växterna?

Gertrud har också läst mycket i ämnet. Hon berättar bland annat om hur många ”kors” växterna har. I hennes rabatt och på filmen visas bland annat:

 • Våradonis
 • Svavelsippa
 • Vitsippor
 • Blodört
 • Tibast
 • Julros
 • Dårört
 • Liljekonvalj
 • Löjtnantshjärta
 • Trolldruva
 • Fotblad
 • Gullregn
 • Bollbuske
 • Färgginst
 • Mose brinnande buske
 • Digitalis, fingerborgsblomma
 • Flenört
 • Tulkört
 • Tobak
 • Kermesbär
 • Munkhätta
 • Eldtorn
 • Nysrot
 • Klätt
 • Belladonna
 • Stormhatt
 • Riddarsporre

Magi och häxeri

Som trädgårdsprofil deltog Hella Nathorst-Böös, som bjöd på sin syn på växters historia och användning; häxeri och magi med mystiskt inslag, men med tro på det naturvetenskapliga som grund. Hennes populära böcker Häxans trädgård med flera, går att hitta på www.haxanstradgard.se

Giftiga växter och barn

Vi pratade mycket om magi, men även om anläggning och giftiga växters farlighet. Det var med slipers och torvblock runt, och tidningspapper i botten och grenar, halm och vanlig trädgårdsjord, Gertrud skapat sin samling. Ett passande staket runt. Både hon och Hella var tydliga med att vissa av dessa växter är riktigt ordentligt farliga. Stormhatt och ricinväxtens frö är till exempel inget som barn ska leka med. En växt kan också vara mer eller mindre farlig beroende på årsmån.

Rödlök och groblad i husapoteket

Hur som helst har ju läkeväxter gått från att vara kloka gummors område till att anammas av läkevetenskapen. Fortfarande finns effekter av till exempel rödlök eller groblad som vi förundras över, men ännu inte förstår helt och fullt.

Se filmen: Giftiga växter och deras historia  

Tillbaka