Välkommen till S:ta Ragnhilds trädgårdsförening

FÖRENINGEN

Efterlysning:

Vår hemsida är en viktig del av S:ta Ragnhilds trädgårdsförening. Det finns i dag två stycken webbredaktörer men det är förändringar på gång. Vi efterlyser därför medlemmar som är intresserade av att hjälpa till med denna viktiga uppgift.

Vi arbetar med WordPress (one.com.) och erfarenheter av liknande sysslor uppskattas.

Kontakta oss på: info@st-ragnhilds-tradgard.se

Styrelse 2023

Ordförande: Ola Bixo

Vice ordförande: Monica Hansson-Johnsson

Sekreterare: Ewa Lövgren

Kassör: Stig Karlsson

Ledamot: Marianne Biander

Webbansvarig och Ledamot: Kerstin Lindvall

Webbansvarig och ledamot: Ann-Marie Ternstad

Ledamot: Gurli Pintye

Suppleanger: Helene Bark, Emma Fahlebrant

Revisor: Bernt Appelvang

Revisor suppleant: Sari Trygg

E-postadress

info@st-ragnhilds-tradgard.se

Här är nuvarande styrelsen.Från vänster, bakre raden: Monica Hansson-Johnsson, Gurli Pintye, Kerstin Lindvall, Stig Karlsson, Ann-Marie Ternstad Fredriksson, Marianne Biander.

I mitten sitter Heléne Bark och sittande nedersta raden från vänster Emma Falebrant, Ewa Lövgren och Ola Bixo. Du hittar dem på trädgårdsvandringar och andra aktiviteter,  men når dem också på info@st-ragnhilds-tradgard.se
Vi tar gärna emot synpunkter och idéer för verksamhet. Vi välkomnar gärna medlemmar att engagera sig i något projekt eller i en kommitté. Redan idag finns det flera som utanför styrelsen bidrar till vårt program på olika sätt. 

Här är S:ta Ragnhilds trädgårdsförenings valberedning. Från vänster Åsa Höjefält, Catrine Haraldsson och Cecilia Lind. De valdes av oss medlemmar på årsmötet för ett par månader sedan och följer styrelsens arbete lite grann.

På förra styrelsemötet var de med och såg hur trevligt det är i styrelsen. De tar gärna emot tips om du själv vill komma med i styrelsen eller vet någon annan du vill nominera inför nästa år.

De kan också fånga upp idéer på ny verksamhet. Du kan säkert träffa på dem på någon aktivitet och prata med dem eller så når du dem genom mail till info@st-ragnhilds-tradgard.se. Skriv ”valberedningen” i ämnesraden.

Verksamhetsberättelser

Stadgar

För att läsa stadgarna: Klicka på den aktuella länken (raden). Då öppnas en ny sida. Klicka återigen på länken och den öppnas i egen ”ruta”. Lycka till!

stadgar_ver2016-senaste161

Föreningshistoria.

S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening startades av Bengt Axmacher år 2000. Bengt berättade inför föreningens 10-årsjubileum att han då som nybliven pensionär drog igång föreningen. Han hade en stor trädgård, ett stort antal trädgårdsböcker och hade också fått gott om tid. Han hade läst om andra trädgårdssällskap, som åkte på utflykter, ordnade föredrag och träffades i varandras trädgårdar.  Det tyckte han lät inspirerande. Han tog kontakt med Riksförbundet Svensk trädgård och fick starthjälp av Ola Bixo.

Till första mötet som han sammankallade kom drygt 70 personer. Det blev succé direkt! Syftet med föreningen var och är att under trivsamma former öka medlemmarnas kunnande om trädgård och bidra till ökad trädgårdsglädje.

Marianne Biander tog över ordförandeskapet 2005 och fortsatte verksamheten i Bengts anda tillsammans med en arbetsvillig styrelse.

2016 var det dags för en ny ordförande och valet föll på Susanne Herz. Hon tog tag i dirigentpinnen med stor lust. I 4 år lotsade hon föreningen framåt för att lämna över ordförandeskapet till Ola Bixo. Samma man som hjälpte Bengt Axmarcher igång med S:ta Ragnhilds trädgårdsförening  år 2000- 20 år tidigare.

Föreningen ordnar förutom de aktiviteter som tidigare nämnts en årlig plantförsäljning. Där har ett stort antal av medlemmarnas perenner, ettåringar mm sålts till hugade spekulanter. I anslutning till växtförsäljningen har introducerats en ny aktivitet, som riktar sig till barn ”Kom och så ett frö!”. Aktiviteten ingår i evenemanget ”En dag för barnen”, som varje vår arrangeras av föreningen Stadskärnan i samarbete med Söderköpings kommun. Föreningen har även hållit kurser, som haft anknytning till medlemmarnas trädgårdsintresse. Samarbete med Vuxenskolan och kommunen har under åren utvecklats.

Fullmäktigemöte 2020

Första året som det inte gick att träffas under mötet pga. Covid-19. Mötet hölls digitalt men ingen i styrelsen hade möjlighet att vara med. Ordföranden Ola Bixo tog senare kontakt med riksförbundet och uppdaterade styrelsen.

Fullmäktigemöte i Alvik 6-7 April 2019

Första dagen var det full fart med olika föreläsningar. Lennart Froby (ordförande) och Inger Ekrem (förbundsdirektör) hälsade välkomna sedan fick vi senaste informationen angående det nya medlemsregistret.

Inloggningarna kommer att släppas fortlöpande- förening efter förening. Det kommer att fortgå hela året.När allt fungerar och systemet känns stabilt kommer även enskilda medlemmar att kunna logga in. Det blir då enkelt att byta sina egna uppgifter så som ny adress, nytt telefonnummer eller mejladress. 

Nya medlemmar kommer också att kunna gå in och anmäla sig.  Denna tjänsten finns redan nu på Riksförbundets hemsida: http://www.tradgard.org/medlem/bli_medlem.asp 

Sedan rapporterade Lennart Froby om ändringar i  Föreningsbidraget.  Det finns nu två varianter av bidrag som vi kan söka, vid behov. Ett mindre bidrag på max 4000:- och ett större på
20 000:- Helst ska aktiviteterna som man vill ha ekonomisk hjälp med vara inom dessa områdena:

X Barn och ungdom
X Integration
X Nyskapande/utvecklande projekt
Vill vi söka det stora bidraget så måste projektet presenteras året innan.

Helen, ordförande för Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap berättade om årets Sommarmöte.

Läs mer i Hemträdgården  nr 2 2019 sid. 24

Överlämning av Sommarmötet. 2018 i Bräkne-Hoby trädgårdsförening och 2019 Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap

 

Fantasifull dukning, passande för trädgårdsfolk.

Efter en välbehövlig fika så tog RST:s rådgivare över.  Ingrid Åkesson, Skånska trädgårdsföreningen och Thomas Lagerström har lång en bred kunskap inom växtvärlden och vi fick ställa frågor. Intressanta diskussioner blev det.

Ingrid Åkesson och Thomas Lagerström 

Som sista föreläsningspunkt så berättade Thomas Lagerström om ”Invasiva Främmande arter.”
Vad är egentligen en invasiv art? Naturbruksverket och SLU har gjort en lista på ca. 1000 arter. En del av växterna håller inte trädgårdsodlare med om. Det behövs nyanseras! En grupp på 4 st  har bildats i FOR för att försöka skapa ordning i problemen. Ett av exemplen är Snökrokus. Där ställer  sig många odlare frågan om den verkligen kan räknas som invasiv. Visst kan den sprida sig men konkurrerar den verkligen ut andra inhemska växter? Krokusens oerhörda nytta vad det gäller föda åt tidiga pollinerare bör väl också vägas in. Frågor av denna typ ska nu försökas reda ut.

Dessa växterna är, de flesta överens om, är invasiva.

Förslag

 

Invasiva arter i Sverige

På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa mer om detta intressanta ämne.

Fullmäktigemötet

Jag tänker inte gå in på alla sedvanliga punkterna utan fokuserar på de största diskussionerna.

Ekonomi: Tittar man på budgeten så ser det ut att gå back. Vi fick förklaringarna att medlemsregistret har kostat lite mer än beräknat. Och att ett bokföringskonto har ställt till det. I flera år, vi pratar om 20 år, så har ett utgiftskonto försvunnit i programmet. När de nu byter system så har de ”hittat” kontot igen. Revisorerna beslutade då att hela utgiftsposten ska korrigeras under budgetåret 2018. Det handlar om ca. 100 000:- Detta var givetvis inte budgeterat och därför blir det ett minusresultat. De hoppas att allt ska vara ordnat till 2019 års budget.

Vice ordförande Inger Palmstierna avgår och ersätts av Thomas Lagerström. 

Ny ledamot blev Andreas Andersson -Odla i skolan- som han skriver om i Hemträdgården. Läs mer om honom: http://odlaiskola.blogspot.com/

Nästa års fullmäktigemöte blir 4-5 April 2020

Nästa års Nordiska trädgårdar blir 26-29/3 2020 

Fullmäktige 14-15/4 2018

Jag fick åter äran att åka på årets fullmäktigemöte. I år styrdes kosan till Alvik, Stockholm. Det var betydligt lättare att hitta rätt tunnelbanestation denna gången. 

Lennart Froby (ordförande) och Inger Ekrem (förbundsdirektör) hälsar välkommen

Efter god lunch så blev det information om den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, av Inger Ekrem. Inte helt lätt att förstå till fullo. I Sverige  har vi redan varit rätt duktiga på detta men en fördjupning i hur vi ska hantera personuppgifter kommer det att bli. Mer försiktighet och respekt för personers integritet!

Vi fick en uppdatering över hur det går med det nya medlemsregistret. Det har blivit lite försenat p.g.a. att Riksförbundet Svensk trädgård har så många olika föreningar under sig. Det komplicerar programmeringen.  Men skam den som ger sig. Det kommer att bli bra! Det kommer att bli mer lättarbetat för medlemsansvariga och varje enskild medlem kommer att själv kunna logga in och ändra sina personuppgifter, om det behövs. 

Som tredje punkt var det föreläsning av Åsa Wennström: Lär Unga Odla
Hon informerade om hur viktigt det är att vi för vidare traditionen att odla. Diskussionerna blev många och intressanta. Åsa Wennström jobbar mycket i skolor och förskolor och hoppas fler kan tänka sig att knyta kontakter i våra egna kommuner. Bli Odlingsmentor till barn, unga och skolor och på enkla sätt väcka nyfikenhet, upptäckarglädje, sinnena och variera inlärningen för de unga.
Det kändes kul att vi ligger långt fram i tankarna om att locka barn till växtriket och flera andra blev nyfikna på vårt projekt med Barnens Trädgård. (Se mer under fliken Barnens Trädgård uppe i menyn)

Åsa Wennström inspirerar oss till att tänka på att sprida odlarglädje till unga.

Söndags förmiddagen ägnade vi åt Riksförbundet Svensk Trädgårds fullmäktigemöte.
Det som slog mig och många andra, är hur engagerade och duktiga de är. Både kansliet och styrelsen jobbar för fullt för vårt riksförbund. De har verkligen vårt intresse i tankarna hela tiden och vill att allt ska vara så transparent som möjligt. De tar sina uppdrag på fullaste allvar!
Mycket pengar går just nu åt. Det är det nya medlemsregistret som kostar men det är pengar som har sparats tidigare.
2017 jobbade vi med Stadgarna. De skulle bli lättare att förstå- enklare svenska. En del mindre förändringar blev det också. Det nya förslaget antogs!
Från och med HÖSTEN 2019 så kommer inbetalningskortet att komma med Hemträdgården och inte ett separat utskick. Den största anledningen till detta är det ständigt ökande portopriset.

Nytt är att det finns ett 90- konto. Man vill ha detta för b.la. gåvor som skänks till föreningen. En stor fördel med detta är att det ställs höga krav på de som får ha 90-konto och då är det ett bevis på att föreningen sköts ordentligt.

Nästa Fullmäktigemöte är 6-7/4 2019. Då får vi se vem som åker då/ Sissa Dahm

 

 

 

Fullmäktigemöte 25-26/3 2017

Jag blev utvald av styrelsen att åka till Riksförbundet Svensk trädgårds (RST) fullmäktigemöte i Kista. Känslorna var blandade. Jag är inte så bekväm i stora städer och tanken på att åka själv i tunnelbanan var inte så lockande. Och när jag såg det fantastiska vårvädret som de lovade på väderleksrapporten så var det inte jubel jag kände.

Men resan gick fint och snälla människor hjälpte mig tillrätta i tunnelbanans egna värld. Väl framme så blev det god lunch. Fast de flesta kom ensamma så blev det härliga samtal, runt alla borden, nästan direkt.

Vi blev välkomnade av Ordförande Åke Truedsson och Förbundsdirektör Inger Ekrem.

RST har ca 33 000 medlemmar och ca. 150 föreningar, runt om i hela Sverige.

Ingrid Åkesson och Inger Ekrem, FritidsOdlingens Riksorganisation (FOR) berättade b.la. om deras pågående arbete.
Det är förslag om nytt förbud för invasiva arter. Ex: Sidenört, Jättebalsamin, Fjäderborstgräs, Lupin och Gunnera Tinctoria. Det som känns svårt i detta förslag är att förbudet ska gälla i hela EU.
Ex. Fjäderborstgräset, som inte ens kan övervintra här, ska förbjudas för att det är väldigt invasivt i Frankrike. Det verkar vara en hel del jobb kvar innan lagen kan börja gälla.

Catharina K Lexèn fortsatte med att berätta om RST:s stora investering, i både tid och pengar: nya medlemsregistret.
Dagens register har använts i 16 år och den tekniska livslängden på servern har passerat. Back up görs på gammalt vis eller som de uttryckte sig: Handväska-back up! Registret är gammaldags och svårarbetat.
Under närmsta månaderna ska det nya medlemsregistret starta och förhoppningsvis ska det bli ”skarpt läge” 13/10 med tidningen Hemträdgården 5.
Det ser logiskt och lättarbetat ut och, spontant, känns det som en bra satsning.
Utbildningen kan komma och ske via webbkurser och kurserna kan tas i egen takt.

 • Medlemmarna kan själv logga in och ändra sina egna uppgifter
 • Fakturor kan skickas via systemet
 • Tidningen kan skickas via systemet
 • De som jobbar på kansliet kan gå in och hjälpa, via nätet, på vår sida
 • Vi kan definiera medlemmens roll tex. Lotterigrupp, valberedning, styrelse osv
 • Vi kan få lista på olika ansvarsområden eller intressen
 • Utskick kan finnas i olika mallar tex. brev till nya medlemmar, program (kan bifoga tex PDF, Excell), lista med etiketter till de som ej har mail osv
 • Kostar ca. 11kr/person och år
 • Stor besparing på tex packning, porto
 • Det kommer att startas en Facebookgrupp för medlemsansvariga, där man kan fråga om allt

 

Sedan använde vi många timmar åt att fördjupa oss i stadgarna och svenska språket. Stadgarna ska kunna läsas och förstås av en tolvåring. Vi fick ändrat många men jag är övertygad om, när stadgarna ska ses över nästa gång, kommer det att bli fler förenklingar.

På kvällen höll Inger Ekrem en visning om en norsk trädgård, på en ö utanför Trondheim. I ett läge, som verkar omöjligt att odla i, finns trädgården Flor & Fjære. På 60-talet planterades det ca 3000 enar, tallar och annat som de hoppades skulle klara sig. Några år senare fanns det 500 st. kvar. De tuffa överlevarna är i dag stommen i trädgården på ca 60 000 kvm. Varje år planteras ca 50 000 sommarblommor. Kaktusar och palmer finns också att avnjuta.
Så ska du till Trondheim, ta båten över och NJUT!

Inför min resa så fick jag en pärm med papper inför fullmäktigemötet. I den fanns bokföringen och den visade på rejält underskott inför 2017. Men väl på plats så fanns det lugnande besked.

 • Införskaffande av kunskap och ett nytt medlemsregister har kostat mycket
 • Marianne, på kansliet, vill gå i pension och därför går det en person till på denna tjänst, för att lära sig
 • RST har sparat ca 4000 000 kr inför satsningen av det nya medlemsregistret. Det har varit bra räntor på besparingarna men räntorna har nu dragits in.
 • Intäkten från FOR har minskat
 • Revisorn är glad över att pengarna används. I en förening ska pengarna komma tillbaka till medlemmarna.

Ny ordförande:
Åke Truedsson avgick som ordförande, efter 8 år (och aldrig ett missat styrelsemöte).
Lennart Froby är vår nya ordförande. Han har tidigare varit vice ordförande och ska ha stor erfarenhet inom föreningslivet.
Inger Palmstierna blir ny vice ordförande. (Har tidigare varit 2:e vice ordförande)

Ny i styrelsen:
Ny ledamot blir Karina Brozinic, från Skånska Trädgårdsföreningen. Hon har b.la. varit frilansande webbredaktör till Bonnier Tidskrifter Digitala Medier- Allt om trädgård. Hon tycker inte att trädgård har så hög status i Sverige, som det borde. Det verkar hon brinna för och det blir intressant att följa.

Medlemsavgift:
På fullmäktigemötet så fattades beslutet att medlemsavgiften i RST kommer att höjas från och med 2019. Avgiften kommer att vara 250KR/år. (på de senaste 20 åren har den sammanlagda höjningen varit 20KR) Det diskuterades även om hur familjemedlemsalternativet fungerar. En stor nackdel med den medlemstypen är att vid resor, så täcker inte försäkringarna den som enbart är familjemedlem. Ingen lösning hittades så frågan diskuteras vidare.

Medlemstidningen:
Fullmäktige skickar med en önskan om att lokalföreningarna ska se över hur tidningen Hemträdgården används. Vem får de extra tidningarna, som varje förening får för att kunna användas som reklam åt en av Sveriges bästa trädgårdstidningar? Var läggs de? Kan vi följa upp placeringarna varje år, så de kommer till nytta?

Sommarmötet:
12-13/8 är det Sommarmöte i Nyköping. Massor av utflyktsmål och härlig gemenskap utlovas. Mer information kommer i nästa Hemträdgården.

Nästa års fullmäktigemöte är 14-15/4 2018.

Som avslutning på helgen hade Åke Truedsson ett smaskigt föredrag om bär. Så många goda och nyttiga bär det finns. Tyvärr fick jag inte se hela, då jag hade tunnelbana och tåg att passa. Vi kanske skulle kunna bjuda hit Åke Truedsson som föreläsare… så jag kunde se hela?

Jag vill tacka för förtroendet, att jag fick åka och representera Valsamverkan Östergötlands län. Resan blev betydligt trevligare och intressantare än jag hade förväntat mig. / Sissa Dahm