Välkommen till S:ta Ragnhilds trädgårdsförening

Jord, kompost och bokashi

Jord, kompost och bokashi diskuteras

Filmen har vi spelat in hos vår medlem Susanne ”Sissa” Dahm som bor i närheten av Morfars kulle i Söderköping. Som trädgårdsprofil på denna träff deltog författaren och journalisten Liselott Roll. Hon kom just ut med boken Jord. Den tar upp frågan om jord på ett internationellt plan och vad gäller miljöfrågan kring hur världens jordar går att odla i framtiden. Vad kan vi trädgårdsodlare göra? Komposter, jordfabriker, bokashi, täckodling, gröngödsling och mycket mer! Hur byggs jorden upp och vad lever i den; svampar, maskar, amöbor och bakterier?

Tips som kom upp i samtalet på mötet gällde bland annat om bokashivatten. När det gäller det så vet man lite om de processer som sker i lakvattnet. I kontakt med luft och jord börjar nedbrytningen. Att frysa ner lakvattnet, som några medlemmar gjorde, stannar processen. Man vet heller inte så mycket om vad mikrober som tillsätts gör för nytta. De behövs inte för att få igång processen. Se Hemträdgården nr 6 2019 s 16-19.

Solkompost visste man inte så mycket om, men det liknar vanlig kompost.

Grillkol som blir kvar när man strypt lufttillförseln går att använda som biokol, men eftersom man inte vet vad gäller tungmetaller så ska man inte tillföra det till ätliga växter.

Vedaska till odlingen?

Om aska se: https://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/hemtradgarden/Nr4-2017_radgivning.pdf

Växer skogen på mark som innehåller kadmium så finns det också i veden. Därav rekommendationen på 40 g per kvadratmeter och år av vedaska. Man vet inget om olika trädslag etc. Aska i komposten förändrar inte kadmiumhalten, den finns kvar i komposten. Däremot ökar pH vilket kan påverka komposteringsprocessen negativt.

Angående Kadmium i marken ser det ut som att vi är ganska förskonade i Söderköpingstrakten. Här: https://sverigesradio.se/artikel/6416681
och här: https://www.sgu.se/mineralnaring/geokemisk-kartlaggning/geokemisk-atlas/kartor-och-beskrivningar/
finns mer information.

Se filmen: Jord, kompost och bokashi            

Tillbaka