MEDLEMSKAP

Vi vill gärna bli fler!
Ju fler vi blir desto större är möjligheterna att ordna roliga och spännande arrangemang! Anmäl dig via http://www.tradgard.org/medlem/
och välj lokalförening S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening.

Bli medlem nu. När du betalar in årsavgiften efter 1 oktober på 350 kr så blir du medlem resten av 2022 och hela 2023 med aktiviteter och medlemstidning. Fram till 15 november får man nr 6 av Hemträdgården 2022 då också. 

Som medlem får du alltid:

Medlemskap i S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening, med lokala aktiviteter och erbjudande,

  • medlemskap i Svensk Trädgård och
  • den erkända tidningen Hemträdgården (6 nr/år),
  • fri rådgivning av riksförbundets trädgårdsrådgivare,
  • information och kunskap på riksförbundets medlemssidor,
  • rabatt hos samarbetspartners,
  • rabatt på trädgårdsresor som riksförbundet gör tillsammans med samarbetspartners.

Fyll i formuläret så skickar riksförbundet en avi på medlemsavgiften. Har du problem med att fylla i formuläret kontakta Medlemsservice på telefon 08-792 13 15 (måndag-torsdag kl. 9-12) eller Medlemsservice Bli medlem

Observera att det är väldigt viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter. Så gör ni någon förändring, flyttar, byter mailadress/telefonnummer eller avslutar medlemskapet så kom ihåg att meddela detta till riksförbundet. Har du lokala frågor kan du kontakta någon i styrelsen, t ex ordförande Ola Bixo, 0708-290808. ola@bixo.se

Exempel på vår verksamhet
Resor och utflykter, trädgårdsvandringar, plantbyte/-försäljning, föreläsningar, studiecirklar, rådgivning.

Lokala rabatter:

 Kontorstillbehör hos KONTORAB 20%.

KONTORAB_annons[1578]

 
Krukväxter hos Ängens blommor 10%
(eller poäng via Xtrabonus).

Medlemsavgiften:
350 kr/år
familjemedlemskap 50 kr/år för familjemedlem inom samma
hushåll.

 

I Riksförbundet Svensk trädgård finns ca 160 st föreningar, fördelade på hela landet.
Tryck på kartan för upptäcka systerföreningar.