Välkommen till S:ta Ragnhilds trädgårdsförening

FÖRENINGEN

Efterlysning:

Vår hemsida är en viktig del av S:ta Ragnhilds trädgårdsförening. Det finns i dag två stycken webbredaktörer men det är förändringar på gång.

Vi efterlyser därför medlemmar som är intresserade av att hjälpa till med denna viktiga uppgift.

Vi arbetar med WordPress (one.com.) och erfarenheter av liknande sysslor uppskattas.

Kontakta oss på: info@st-ragnhilds-tradgard.se

Styrelse 2024

Ordförande: Monica Hansson Johnsson

Vice ordförande: Kerstin Lindvall

Sekreterare: Ewa Lövgren

Kassör: Stig Karlsson

Ledamot: Marianne Biander

Webbansvarig och ledamot: Ann-Marie Ternstad

Ledamot: Catrine Haraldsson

Ledamot: Emma Falebrant

Suppleanger: Helene Bark, Anette Andersson

Revisorer: Barbro Björklund, Gunnel Arvidsson

Revisor suppleant: Ola Bixo

E-postadress

info@st-ragnhilds-tradgard.se

Från vänster bakre radn: Ewa Lövgren-Sekreterare, Marianne Biander-Ledamot, Kerstin Lindvall-Vice ordförande, Emma Falebrant-ledmot, Stig Karlsson-Kassör.

Främre raden: Ann-Marie Ternstad Fredriksson- Ledamot, Catrine Haraldsson- ledamot, Helene Bark-Suppleant, Monica Hansson Johnsson-Ordförande, Anette Andersson-Suppleant.

Du hittar dem på trädgårdsvandringar och andra aktiviteter,  men når dem också på info@st-ragnhilds-tradgard.se
Vi tar gärna emot synpunkter och idéer för verksamhet. Vi välkomnar gärna medlemmar att engagera sig i något projekt eller i en kommitté. Redan idag finns det flera som utanför styrelsen bidrar till vårt program på olika sätt. 

Valberedning: Åsa Höjefelt (sammankallande), Ola Bixo

Valberedningen valdes av oss medlemmar på årsmötet och följer styrelsens arbete. De tar gärna emot tips om du själv vill komma med i styrelsen eller vet någon annan du vill nominera inför nästa år.

De kan också fånga upp idéer på ny verksamhet. Du kan säkert träffa på dem på någon aktivitet och prata med dem eller så når du dem genom mail till info@st-ragnhilds-tradgard.se. Skriv ”valberedningen” i ämnesraden.

Verksamhetsberättelser

Stadgar

För att läsa stadgarna: Klicka på den aktuella länken (raden). Då öppnas en ny sida. Klicka återigen på länken och den öppnas i egen ”ruta”. Lycka till!

stadgar_ver2016-senaste161

Föreningshistoria.

S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening startades av Bengt Axmacher år 2000. Bengt berättade inför föreningens 10-årsjubileum att han då som nybliven pensionär drog igång föreningen. Han hade en stor trädgård, ett stort antal trädgårdsböcker och hade också fått gott om tid. Han hade läst om andra trädgårdssällskap, som åkte på utflykter, ordnade föredrag och träffades i varandras trädgårdar.  Det tyckte han lät inspirerande. Han tog kontakt med Riksförbundet Svensk trädgård och fick starthjälp av Ola Bixo.

Till första mötet som han sammankallade kom drygt 70 personer. Det blev succé direkt! Syftet med föreningen var och är att under trivsamma former öka medlemmarnas kunnande om trädgård och bidra till ökad trädgårdsglädje.

Marianne Biander tog över ordförandeskapet 2005 och fortsatte verksamheten i Bengts anda tillsammans med en arbetsvillig styrelse.

2016 var det dags för en ny ordförande och valet föll på Susanne Herz. Hon tog tag i dirigentpinnen med stor lust. I 4 år lotsade hon föreningen framåt för att lämna över ordförandeskapet till Ola Bixo. Samma man som hjälpte Bengt Axmarcher igång med S:ta Ragnhilds trädgårdsförening  år 2000- 20 år tidigare. 2024 avgick Ola Bixo som ordförande. Monica Hansson Vice ordförande i styrelsen blev ny ordförande. Ny vice ordförande blev Kerstin Lindvall. 

Föreningen ordnar förutom de aktiviteter som tidigare nämnts en årlig plantförsäljning. Där har ett stort antal av medlemmarnas perenner, ettåringar mm sålts till hugade spekulanter. I anslutning till växtförsäljningen har introducerats en ny aktivitet.

Föreningen håller kurser, som har anknytning till medlemmarnas trädgårdsintresse. Samarbete med Vuxenskolan och Söderköpings kommun har under åren utvecklats.

Vi har tidigare haft aktiviteter som riktar sig till barn ”Kom och så ett frö!”. Aktiviteten ingår i evenemanget ”En dag för barnen”, som varje vår arrangeras av föreningen Stadskärnan i samarbete med Söderköpings kommun. .